Hər kəs təbabətin simvolunu bilir – əsanın və ya qədəhin ətrafında 1 ilan. Bu, qədim Yunanıstanda şəfa tanrısı olan Asklepinin simvoludur. Rəvayətə görə, Asklep oğlu Qlavkini diriltmək üçün kral Midasın yanına gedir. Yolda ilan onun esasının ətrafına dolanır və o, ilanı öldürür. Sonra ağzında ot olan başqa bir ilan əsaya sarılaraq ölmüş ilanı dirildir. Məhz bu otun köməyi ilə Asklep ölüləri diriltməyə başlayır.

Ancaq 1 qədəhi dolayan 2 ilan ticarət tanrısı Hermesin simvoludur. Bir çox tibb təşkilatı və cəmiyyətlərinin loqolarında məhz belə bir simvol var. Günah isə 1902-ci ildə loqosunda Hermes çubuğunu yerləşdirən ABŞ ordusunun tibb xidmətidir. Nəzarət və ya səhvdir – heç kim bilmir, ancaq o vaxtdan bəri qarışıqlıq var. Və hansı simvolun daha doğru olduğu məlum deyil.

Şərhlər