19-cu əsrdə Avropada “əbədi həb” dəbdə idi – sürmədən hazırlanmış həb (gümüşü-ağ rəngli yarı metal). Sürmənin bağırsaq sistemindən keçərək təmizləyici və müalicəvi təsir göstərdiyinə inanılırdı. Və “əbədi” həb ona görə adlandırılırdı ki, bədəndən təbii şəkildə ayrıldıqdan sonra yuyulub yenidən qəbul edilə bilərdi.

 

Şərhlər